AnyDesk to oprogramowanie do świadczenia zdalnej pomocy technicznej, zdalnego dostępu online.

Regulamin  świadczenia usług zdalnych:

  • W celu świadczenia usług zdalnych korzystamy z aplikacji, której pobranie i uruchomienie jest niezbędne aby móc skorzystać z takiej usługi. 
  • Aplikacja umożliwia połączenie specjalisty Fiskal Serwis z komputerem użytkownika klienta  wyłącznie podczas uruchomionej sesji zainicjowanej przez użytkownika.
  • Zasady rozliczania usług zdalnych:

    •  koszt usługi zdalnej wynosi 80 zł netto, za pierwsze rozpoczęte 30 minut,
    •  każde następne 30 minut -> 50 zł netto,

    W celu skorzystania z usług zdalnych Fiskal Serwis, prosimy o kliknięcie w poniższy przycisk i pobranie aplikacji umożliwiającej świadczenie usług zdalnych, co będzie równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu i zasad rozliczania usług zdalnych.

Pobierz