Słownik pojęć fiskalnych

Kasa rejestrująca
PTU (ang. VAT)
Fiskalizacja
Raport dobowy
Raport okresowy
Obrót
Utarg
Stan kasy
Totalizery
Numer ewidencyjny kasy