Już 1 stycznia 2020 roku pracownicy warsztatów samochodowych będą musieli rozpocząć użytkowanie kas ONLINE.

aktualnosci-online-warsztaty.jpg

Już niewiele czasu zostało właścicielom warsztatów samochodowych na wdrożenie w swoich punktach kas fiskalnych ONLINE. Podpowiadamy, jakie urządzenia fiskalne najlepiej sprawdzą się w tym biznesie.

Co to są kasy ONLINE?

Kasy ONLINE to kategoria urządzeń fiskalnych, które bezpośrednio komunikują się z Centralnym Repozytorium Kas, którym zawiaduje Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Centralne Repozytorium Kas zbiera wiele danych m. in.: dokumenty niefiskalne, raporty dobowe, paragony fiskalne, a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Kasy ONLINE mają uszczelnić system podatkowy i zapobiegać nieprawidłowościom przy naliczaniu podatku od towarów i usług.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo miarach obowiązek prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas ONLINE nakłada w pierwszej kolejności na firmy świadczące usługi motoryzacyjne: wulkanizatorów, stacje paliw oraz warsztaty samochodowe.

Zgodnie z ustawą kasy ONLINE powinny zacząć tam funkcjonować od 1 stycznia 2020 r.

Ulgi za zakup urządzeń ONLINE

Wedle rozporządzenia Ministerstwa Finansów przedsiębiorcom przysługuje odliczenia na zakup Kas ONLINE.

Warunki odliczenia:

    - ulga przysługuje wyłącznie na zakup urządzeń ONLINE,

    - ulga obejmuje tylko nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli do tej pory kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców wyłącznie z tych branż, które są zobligowane przez prawo do korzystania z kas ONLINE,

    - wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.