Masz pytanie? Zadzwoń: 81 744-20-76, 81 745-62-21

Pojęcia fiskalne

Kasa fiskalna
(rejestrująca):

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Kasa fiskalna jest urządzeniem samodzielnym, rejestracja sprzedaży towarów i usług odbywa się bezpośrednio z klawiatury kasy. Kody towarów (wcześniej zaprogramowanych w bazie towarowej kasy) podawane są bezpośrednio z klawiatury kasy lub za pomocą czytnika kodów kreskowych podłączonego do kasy.

Drukarka fiskalna
(rejestrująca):
 

Urządzenie służące do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego. Drukarka fiskalna jest fiskalnym uzupełnieniem stanowiska sprzedaży opartego na komputerze i programie komputerowym, służącym do wystawiania paragonów. Drukarka jedynie drukuje paragony fiskalne przygotowane i wysłane z programu komputerowego. Drukarka nie może działać samodzielnie, nie ma możliwości wystawienia paragonu fiskalnego bezpośrednio z jej klawiatury.

Moduł fiskalny kasy:  Jest to urządzenie rejestrujące obrót i wyliczające kwoty podatku należnego, a także sterujące w jednoznaczny sposób wydrukiem wszystkich dokumentów drukowanych przez kasę oraz wyświetlaczem kasy.
PLU:  Towar/usługa jaką można zdefiniować w kasie fiskalnej.
 

Książka serwisowa kasy:

 Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.
Plomba:  Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego
Pamięć fiskalna kasy:  Jest to urządzenie umieszczone w twardej nieprzezroczystej masie, umożliwiające trwały jednokrotny zapis danych dopuszczonych programem pracy kasy, bez możliwości ich likwidacji oraz wielokrotny odczyt tych danych, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia.
Drukarka kasy:  Jest to urządzenie drukujące wszystkie dokumenty dopuszczone programem pracy kasy do druku przez daną kasę.
Fiskalizacja kasy:  Jest to moment dokonania jednokrotnej i niepowtarzalnej czynności inicjującej pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy zakończony wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.
Numer unikatowy kasy:  Jest to indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy przez Ministra Finansów, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.
Paragon fiskalny:  Jest to wydrukowany dla nabywcy przez kasę rejestrującą w momencie sprzedaży dokument fiskalny z dokonanej czynności.
Raport fiskalny (dobowy):  Jest to dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres, w ujęciu według poszczególnych stawek podatkowych oraz sprzedaży zwolnionej z podatku.
Raport okresowy (fiskalny):  Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym okresie pracy kasy. Zakres może być podany według dat lub według numerów raportów dobowych. Wykonany jako pełny posiada oznaczenia fiskalne. Wykonany jako "skrócony" (podsumowanie) jest wydrukiem niefiskalnym.
Raport miesięczny (fiskalny):  Raport zawierający wydruk raportów dobowych zapisanych w pamięci fiskalnej urządzenia w zadanym miesiącu pracy. Raport można wykonać tylko za zakończony miesiąc.
Serwis kas rejestrujących:  Są to czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów.