Masz pytanie? Zadzwoń: 81 744-20-76, 81 745-62-21

Formularze

 

Zawiadomienie PODATNIKA o miejscu instalacji kasy rejestrującej. Ten dokument zgłasza podatnik w ciągu 7 dni od daty fiskalizacji do US celem potwierdzenia instalacji kasy.

 

Zawiadomienie PODATNIKA o ZAMIARZE instalacji kasy rejestrującej do Urzędu Skarbowego (ten dokument zgłasza podatnik do US przed zakupem i fiskalizacją kasy celem późniejszego otrzymania zwrotu 90% ceny kasy, nie więcej jednak niż 700zł)

  Zawiadomienie PODATNIKA o zmianie miejsca instalacji kasy rejestrującej (zmiana zagłówka kasy fiskalnej)
  Protokół unieważnienia paragonu kasy rejestrującej
  Wniosek o zwrot przysługującej Podatnikowi zwolnionemu z VAT kwoty z tytułu zakupu kasy rejestrującej